เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน ใช้สำหรับ กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา

เครื่องทำโฟมเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการใช้คู่กับการกำจัดแมลงต่างๆ และรวมไปถึงการกำจัดปลวกด้วย โดยที่เครื่องทำโฟมจะทำการผสมน้ำยาเคมีที่ใช้กำจัดและป้องกันแมลงต่างๆ

คือการวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูง ฉีดและพ่นน้ำยาเคลือบผิวใต้อาคารเพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่

เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน ใช้สำหรับ กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา

คือ กรรมวิธีป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินที่ได้ผลเด็ดขาดในการป้องกันปลวกตามมาตรฐานสากล Us Environmental Protection Agency เช่น การอัดน้ำยาลงดิน

ได้ผลแม่นยำ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตรวจหาแหล่งปลวก และตัวปลวกแม้จะอยู่ในผนัง ตรวจเฉพาะ “ปลวก” ตัวเป็นๆ เท่านั้น ใช้เป็นเครื่องมือหลักในงานบริการกำจัดปลวก

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คหาทางขึ้น–ลงของปลวกอย่างละเอียด หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดปัญหาปลวก เจ้าหน้าที่ทำการใส่เคมีผงตามทางเดินของปลวก

Xterm คือ ระบบเหยื่อกำจัดปลวกในรูปแบบสถานี สามารถกำจัดปลวกตายยกรังภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ ง่ายต่อการติดตั้ง ตรวจสอบและเติมเหยื่อ และปลอดภัยจากผู้พักอาศัย
เครื่องมือตรวจปลวก
เครื่องมือตรวจปลวกรุ่นดีที่สุดในตอนนี้ซึ่งรวมการทำงาน 3 ระบบ คือ การตรวจ, ยืนยัน, และติดตามปลวก อยู่ภายในเครื่องเดียว

Powered by AIWEB