ชื่อการค้า (Trade name)

:

อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)
กลุ่มสารเคมี (Chemical group)

:

เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน
(Common name & %)

:

ฟิโปรนิล 2.5%w/v (Fipronil 2.5%w/v)
ชื่อเคมี (Chemical name)

:

(+)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile
ชนิดหรือรูปแบบ(Formulation)

:

แบบสารละลายสูตรน้ำมัน (Emulsifier Concentration)
ลักษณะที่ปรากฎ (Appearance)

:

ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
กลิ่น (Odor)

:

มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
ขนาดบรรจุ

:

 1 ลิตร
ผลิตและจำหน่ายโดย

:

กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม บจก.ไบเออร์ไทย
ชื่อการค้า (Trade name)

:

สเป็คต้า 50 ทีซี (Specta 50 TC)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน
(Common name & %)

:

อิมิดาคลอพริด (Imidacloprid 5%w/v)
ลักษณะที่ปรากฎ (Appearance)

:

ของเหลวใส สีเหลือง
กลิ่น (Odor)

:

กลิ่นหอม
ขนาดบรรจุ

:

 1 ลิตร
ผลิตและจำหน่ายโดย

:

บริษัท โฟร์มเคม เทรดดิ้ง จำกัด
ชื่อการค้า (Trade name)

:

ไบทริน 50 ทีซี (Bithrin 50 TC)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน
(Common name & %)

:

ไบเฟนทริน (Bifenthrin 5%w/v)
ลักษณะที่ปรากฎ (Appearance)

:

ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
กลิ่น (Odor)

:

กลิ่นไม่เหม็นฉุน
ขนาดบรรจุ

:

 1 ลิตร
ผลิตและจำหน่ายโดย

:

บริษัท โฟร์มเคม เทรดดิ้ง จำกัดPowered by AIWEB