บริษัท แอ๊ดวานซ์ไทซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิด

วิสัยทัศน์

คุณภาพ ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
We care for you wherever you are.
ประเภทธุรกิจ  บริการ
ทุนจดทะเบียน  1,000,000.00 บาท
ทะเบียนการค้า  0335541000057
ประกาศ/แจ้งเพื่อทราบ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ไทซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

11 ซ.ทานสัมฤทธิ์32/3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร.0-2968-6611-2 
แฟกซ์.0-2950-6747

ADVANCE TISING SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.
11 Soi Tansomrit 32/3 , Tasai, Mueangnonthaburi, Nonthaburi 11000
Tel.0-2968-6611-2  Fax.0-2950-6747
Email : anan@ats1998.com
Website : http://www.ats1998.com/
  


Powered by AIWEB