บริษัท แอ๊ดวานซ์ไทซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิด

เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน ใช้สำหรับ กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา

 

อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)

เอฟ-โปรนิล (F-PRONIL)

ไบทริน 50 ทีซี (Bithrin 50 TC)

ทอปโป (Toppo)

เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก (Xterm)

เอธีนา 5 เอสซี (ATHENA 5 SC)

เส็ด-อาร์ ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน เพสท์ (Racumin Patse)

โรเด๊นธอร์ บล๊อค เบท โรเด๊นทิไซด์ (กำจัดหนู)

ฟาร่า 100 EW

STOP ONE (ผลิตภัณฑ์ไล่หนู)

ทราย รูอีส  (Sai Rueis)


Powered by AIWEB